Tagi słownik

Miiź!

By zrozumieć, sąd się wziął miiź musimy zacząć od pierwszego przypadku, mianownika miś. Otóż miiź to dziewiąty przypadek tego rzeczownika, głaskacz.

Słowiek i Szłowiek

Zrobiwszy porządki z łudzkością, biorę się za człowieka. Człowiek powinien być rozbity na dwa rzeczowniki, słowiek i szłowiek, co samo przez się jest zrozumiałe. Pierwszy dla tych od mówienia, drugi dla tych od poruszania się po powierzchni planet.

Łudzie

Wyraz „ludzie”, postawiony przy z starolechickim rdzeniu „łudź”, woła o pomstę do nieba, a do nas o reformę. Tak, ludzie krzyczą o dopracowanie!