Sławoj Žižek jako roztańczona Myszka Miki

Tak, jak w Kościele słynie JE Sławoj Leszek Głódź, tak na lewicy słynie Sławoj Žižek. Kto wygrałby w boksie czy w piciu oranżady, nie wiadomo, lecz póki co Žižek, choć przegrywa w dyscyplinie „hodowla danieli”, to prowadzi na punkty w kategorii „pisarze”.

Kościół i pandemia

Kościół i pandemia. Strzelał Episkopat Polski, strzelali katolicy świętsi od papieża, ale tylko kulę starego Niemca Pan Bóg poniósł.