Tagi esej

Kartki znalezione na ambonie [6] Czy moralizowanie działa?

Wielkie pytanie brzmi, czy moralizowanie działa. Czy dzieci z Wisły, od których zaczął się ten esej, bez kazania byłyby skazane na kradzież? A czy z nim nigdy niczego nie pożądały? Zacznijmy od tego, że kaznodzieje, nawet bardzo gorliwi, często wątpią w skuteczność własnego głoszenia. Uważają, że ludzie słuchają ich jak muzyki. Anegdoty o starożytnym rodowodzie…