Tagi COVID-19

Kościół i pandemia

Kościół i pandemia. Strzelał Episkopat Polski, strzelali katolicy świętsi od papieża, ale tylko kulę starego Niemca Pan Bóg poniósł.

Zaraza w czasach Lublina

A) Mniej aut, ale pędzą. Z daleka kalkulują, że zdążysz przejść. Lubelski kierowca wie, że gdy płoną lasy, nie czas żałować róż.

Duszpasterstwo i teologia COVID-19

To, co się dzieje wokół pandemii sprawia, że chyba przestanę podśmiewać się z listów Episkopatu czy oderwania od sufitu naszych pasterzy. W obecnej sytuacji to jak rzucić suchar o sznurze na stypie samobójcy.

Proroctwo o koronawirusie

Ponieważ proroctwo ojca Klimuszki o chorobie COVID-19 i wirusie popularnie zwanym koronawirusem nie zostało niestety odnalezione, zapraszam do lektury mojego: